Trả lời câu hỏi 3 Bài 26 Trang 72 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 26 Trang 72 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 26 Trang 72 SGK Lịch sử lớp 6:

Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Hán làm con tin nhằm mục đích gì?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 26 Trang 72 SGK Lịch sử lớp 6:

Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Hán làm con tin nhằm mục đích: kéo dài thời gian hòa hoãn để củng cố lực lượng, chuẩn bị đối phó với quân xâm lược.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status