Trả lời câu hỏi 3 Bài 24 Trang 68 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 24 Trang 68 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Nước Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 24 Trang 68 SGK Lịch sử lớp 6:

Em hãy nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 24 Trang 68 SGK Lịch sử lớp 6:

Nhân dân Cham-pa đã được trình độ phát triển kinh tế như nhân dân các vùng xung quanh:

– Biết dùng công cụ sắt và sức kéo của trâu bò.

– Biết trồng lúa một năm hai vụ, biết trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp và buôn bán với người nước ngoài.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status