Trả lời câu hỏi 3 Bài 22 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 22 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 22 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 6:

Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 22 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 6:

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương do Triệu Quang Phục lãnh đạo bao gồm:

– Cuộc kháng chiến được nhân dân ủng hộ, hưởng ứng.

– Biết tận dụng ưu thế của căn cứ Dạ Trạch để tiến hành chiến tranh du kích và xây dựng lực lượng.

– Quân Lương gặp nhiều khó khăn, tổn thất và chán nản, luôn bị động trong chiến đấu.

– Nghĩa quân biết chớp thời cơ khi nhà Lương có loạn, Trần Bá Tiên phải bỏ về nước.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status