Trả lời câu hỏi 3 Bài 20 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 20 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI) (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 20 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 6:

Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 20 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 6:

Người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên vì:

– Đại đa số nhân dân lao động nghèo khổ không có điều kiện theo học ở các trường dạy tiếng Hán.

– Tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán,… của người Việt đã được hình thành từ lâu đời, đậm đà bản sắc riêng, có sức sống mãnh liệt không thể bị tiêu diệt.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status