Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 8 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 8 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 – Tập 1:

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

a -2 -1 0 2 3
a2
√(a2)

Lời giải câu hỏi 3 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 – Tập 1:

a -2 -1 0 2 3
a2 4 1 0 4 9
√(a2) 2 1 0 2 3

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status