Trả lời câu hỏi 3 Bài 16 trang 70 SGK Sinh học lớp 12

Giải câu hỏi 3 Bài 16 Trang 70 SGK Sinh học lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 16 Trang 70 SGK Sinh học lớp 12:

Tại sao Luật Hôn nhân và gia đình lại cấm không cho người có họ hàng gần (trong vòng 3 đời) kết hôn với nhau?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 16 Trang 70 SGK Sinh học lớp 12:

Luật Hôn nhân và gia đình cấm không cho người có họ hàng gần (trong vòng 3 đời) kết hôn với nhau vì khi kết hôn giữa những người có họ hàng gần thì đời con có tỷ lệ kiểu gen dị hợp giảm, đồng hợp tăng, tạo điều kiện cho các gen lặn có hại biểu hiện ra kiểu hình. Con cái thường bị dị tật. quái thai,…

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status