Trả lời câu hỏi 3 Bài 15 Trang 45 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 15 Trang 45 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Nước Âu Lạc (tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 15 Trang 45 SGK Lịch sử lớp 6:

Theo em, truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy nói lên điều gì?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 15 Trang 45 SGK Lịch sử lớp 6:

Truyện Mị Châu – Trọng Thủy để lại cho nhân dân ta bài học về:

– Tinh thần cảnh giác, không chủ quan khinh địch.

– Xây dựng khối đoàn kết dân tộc, dựa vào sức mạnh toàn dân để đánh giặc,…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status