Trả lời câu hỏi 3 Bài 13 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 13 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 13 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 6:

Theo em, việc tìm thấy trống đồng ở nhiều nơi trên đất nước ta và ở cả nước ngoài đã thể hiện điều gì?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 13 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 6:

Việc tìm thấy trống đồng ở nhiều nơi trên đất nước ta và ờ cả nước ngoài đã thể hiện:

– Sự phát triển tương đối đồng đều giữa các vùng, miền trong cả nước Văn Lang.

– Sự giao lưu, trao đổi giữa các vùng miền và giữa nước Văn Lang với các nước láng giềng gần, xa.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status