Trả lời câu hỏi 3 Bài 12 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 12 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Nước Văn Lang.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 12 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 6:

Hãy liên hệ các loại vũ khí ấy với truyện Thánh Gióng?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 12 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 6:

– Trong câu truyện, nhà vua kêu gọi nhân tài để chống giặc Ân, Thánh Gióng đã lớn lên rất nhanh để ra trận đánh giặc ⟹ thể hiện ý thức tự vệ của dân tộc.

– Roi sắt, ngựa sắt, áo ráp sắt ⟹ thể hiện vũ khí bằng kim loại đã được sử dụng ở thời kì đó.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status