Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 3 Bài 1 Trang 5 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Căn bậc hai.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 1 Trang 5 SGK Toán 9 – Tập 1:

Tìm căn bậc hai của mỗi số sau:

a) 64;        b) 81;        c) 1,21.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 1 Trang 5 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Các căn bậc hai của 64 là 8 và -8

b) Các căn bậc hai của 81 là 9 và -9

c) Các căn bậc hai của 1,21 là 1,1 và -1,1

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status