Trả lời câu hỏi 3 Bài 35 Trang 177 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 35 Trang 177 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 35 Trang 177 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy cho biết đặc điểm của tình hình kinh tế Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 35 Trang 177 SGK Lịch sử lớp 10:

– Từ cuối thập niên 70 trở đi, nhịp độ phát triển công nghiệp ở Pháp bắt đầu chậm lại. Tuy vậy, công nghiệp Pháp cũng có những tiến bộ đáng kể.

– Nông nghiệp vẫn giữa vai trò quan trọng, tuy nhiên sự xâm nhập của của phương thức sản xuất nông nghiệp ở Pháp diễ ra chậm do đất đai manh mún.

– Thời kì nay ở Pháp hình thành nhiều tổ chức độc quyền dần dần chi phối đất nước. Đặc điểm nổi bật của tổ chức độc quyền ở Pháp là sự tập trung ngân hàng đạt mức cao và chủ yếu vốn được đem cho các nước vay với lãi xuất nặng. Chính vì vậy, đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status