Trả lời câu hỏi 2 Ông tập chương I trang 33 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 2 Ôn tập chương I Trang 33 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.

Đề bài câu hỏi 2 Ông tập chương I Trang 33 SGK Toán Hình học lớp 11:

a. Hãy kể tên các phép dời hình đã học.

b. Phép đồng dạng có phải là phép vị tự không?

Lời giải câu hỏi 2 Ông tập chương I Trang 33 SGK Toán Hình học lớp 11:

a. Các phép dời hình đã học là: Phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay, phép vị tự tỉ số 1 và -1.

b. Phép đồng dạng không phải là phép vị tự (Xem định nghĩa phép đồng dạng và phép vị tự.)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status