Trả lời câu hỏi 2 Ôn tập chương II trang 77 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 2 Ôn tập chương II Trang 77 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song. Hình biểu diễn của một hình không gian.

Đề bài câu hỏi 2 Ôn tập chương II Trang 77 SGK Toán Hình học lớp 11:

Thế nào là đường thẳng song song với đường thẳng, đường thẳng song song với mặt phẳng, mặt phẳng song song với mặt phẳng.

Lời giải câu hỏi 2 Ôn tập chương II Trang 77 SGK Toán Hình học lớp 11:

– Đường thẳng song song với đường thẳng nếu chúng không có điểm chung và chúng cùng nằm trên cùng mặt phẳng.

– Đường thẳng song song với mặt phẳng nếu chúng không có điểm chung.

– Mặt phẳng song song với mặt phẳng nếu chúng không có điểm chung.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status