Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 9 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 6:

Những điểm mới về công cụ sản xuất của thời Hòa Bình – Bắc Sơn – Hạ Long là gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 6:

– Từ công cụ ghè đẽo và công cụ bằng đá mài ( rìu, bôn).

– Làm đồ gốm.

– Dùng tre, gỗ, xương, sừng làm công cụ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status