Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 30 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 2 Bài 8 Trang 30 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 8: Phép đồng dạng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 8 Trang 30 SGK Toán Hình học lớp 11:

Chứng minh nhận xét 3.

Nếu thực hiện liên tiếp phép đồng dạng tỉ số k và phép đồng dạng tỉ số p ta được phép đồng dạng tỉ số pk.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 8 Trang 30 SGK Toán Hình học lớp 11:

– Phép đồng dạng tỉ số k biến 2 điểm M, N thành 2 điểm M’,N’ sao cho M’N’ = kMN

– Phép đồng dạng tỉ số b biến 2 điểm M’,N’ thành 2 điểm M”,N”sao cho M”N” = pM’N’

⇒ M”N” = pkMN

Vậy: Nếu thực hiện liên tiếp phép đồng dạng tỉ số k và phép đồng dạng tỉ số p ta được phép đồng dạng tỉ số pk

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status