Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 25 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 6 Trang 25 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 6 trang 25 SGK Toán 9 – Tập 1:

Rút gọn biểu thức:

a) √2 + √8 + √50;

b) 4√3 + √27 – √45 + √5.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 6 trang 25 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) √2 + √8 + √50 = √2 + √(2².2) + √(5².2)

= √2 + 2√2 + 5√2 = 8√2

b) 4√3 + √27 – √45 + √5 = 4√3 + √(3².3) – √(3².5) + √5

= 4√3 + 3√3 – 3√5 + √5 = 7√3 – 2√5

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status