Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 5

Giải câu hỏi 2 Bài 6 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 6 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 5:

Vì sao Nguyễn Tất Thành muốn tìm con đường cứu nước mới?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 6 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 5:

– Vì tất cả các con đường cứu nước trước đó đều đã thất bại.

– Nguyễn Tất Thành khâm phục các anh hùng đi trước nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ. Vì vậy, Người tìm một con đường cứu nước mới.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status