Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 22 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 5 Trang 22 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 5: Bảng căn bậc hai.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 5 trang 22 SGK Toán 9 – Tập 1:

Tìm:

a) √911;

b) √988

Lời giải câu hỏi 2 Bài 5 trang 22 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) √911 = √9,11.√100 = 3,018.10 = 30,18

b) √988 = √9,88.√100 = 3,143.10 = 31,43

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status