Trả lời câu hỏi 2 Bài 49 trang 156 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 49 Trang 156 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 49 Trang 156 SGK Sinh học lớp 8:

Vì sao ảnh của vật trên điểm vàng lại nhìn rõ nhất?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 49 Trang 156 SGK Sinh học lớp 8:

Ảnh của vật rơi trên điểm vàng là nhìn rõ nhất vì:

– Các tế bào nón tập trung chủ yếu ở điểm vàng

– Tại điểm vàng:

+ Mỗi tế bào nón liên hệ với một tế bào thần kinh thị giác

+ Nhiều tế bào que mới liên hệ được với một tế bào thần kinh thị giác.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status