Trả lời câu hỏi 2 Bài 45 trang 144 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 45 Trang 144 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 45: Nguồn gốc cây trồng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 45 Trang 144 SGK Sinh học lớp 6:

Nhìn hình H45.1, hãy nêu tên các cây cải trồng và cho biết bộ phận nào của chúng được sử dụng?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 45 Trang 144 SGK Sinh học lớp 6:

– 2.Súp lơ : sử dụng hoa

– 3. Cải bắp: sử dụng lá

– 4. Su hào: sử dụng thân, lá

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status