Trả lời câu hỏi 2 Bài 32 trang 103 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 32 Trang 103 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 32: Chuyển hóa.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 32 Trang 103 SGK Sinh học lớp 8:

– Lập bảng so sánh đồng hoá dị hoá. Nêu mối quan hệ giữa đồng hoá và dị hoá.

– Tỉ lệ giữa đồng hoá và dị hoá trong cơ thể ở những độ tuổi và trạng thái khác nhau thay đổi như thế nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 32 Trang 103 SGK Sinh học lớp 8:

– So sánh đồng hóa và dị hóa

Đồng hóa Dị hóa
Nguyên liệu Các chất đơn giản Các chất phức tạp tổng hợp từ quá trình đồng hóa
Cách thức Tổng hợp Phân giải
Kết quả – Tổng hợp được các chất có cấu trúc phức tạp

– Tích lũy năng lượng

-Tạo được các chất đơn giản, bẻ gãy các liên kết hóa học

– Giải phóng năng lượng

– Mối quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa:

+ Đồng hóa tạo nguyên liệu cho dị hóa

+ Dị hóa cung cấp năng lượng cho đồng hóa

→ Hai quá trình tuy trái ngược nhau nhưng lại thống nhất với nhau.

– Tỉ lệ giữa đồng hóa và dị hóa trong co thể ở những độ tuổi và trạng thái khác nhau thì sẽ khác nhau:

+ Lứa tuổi: ở người trẻ thì đồng hóa lớn hơn dị hóa ; ở người già thì dị hóa nhỏ hơn đồng hóa

+ Trạng thái: khi hoạt động dị hóa lớn hơn đồng hóa ; khi nghỉ ngơi đồng hóa nhỏ hơn dị hóa

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status