Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 13 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 13 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 – Tập 1:

Tính:

a) √(0,16.0,64.225);

b) √(250.360).

Lời giải câu hỏi 3 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) √(0,16.0,64.225)

= √0,16.√0,64.√225

= 0,4.0,8.15 = 4,8

b) √(250.360)

= √25.36.100

= √25.√36.√100

= 5.6.10 = 300

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status