Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 100 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 100 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 3 Trang 100 SGK Toán Hình học lớp 11:

Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Một đường thẳng d vuông góc với a và b. Khi đó đường thẳng d có vuông góc với mặt phẳng xác định bởi hai đường thẳng song song a và b không ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 100 SGK Toán Hình học lớp 11:

Không vì trái với định lí ( a // b thì a và b không cắt nhau)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status