Trả lời câu hỏi 2 Bài 26 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 5

Giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Tiến vào Dinh Độc Lập.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 26 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 5:

Tại sao Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 5:

Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện vì:

Cửa ra vào phòng họp lớn ở tầng 2 đã mở sẵn. Dương Văn Minh mới nhận chức Tổng thống chính quyền Sài Gòn được hai neàv. đang ngồi ủ rũ cùng với khoảng 50 thành viên Chính phủ và viên chức cao cấp. Thấy quân giải phóng ập vào, họ đứng dậy. Dương Văn Minh nói : “Chúng tôi sốt ruột chờ các ông từ sáng để làm nghi thức bàn giao”. Một sĩ quan cách mạng dõng dạc trả lời : “Các ông đã thất bại. Toàn bộ nguv quyển đã sụp đổ hoàn toàn. Người ta không thể bàn giao cái mà người ta không có. Các ông phải đầu hàng ngay !”.

Dương Văn Minh ra lệnh cho toàn bộ quân đội và chính quyền Sài Gòn đầu hàng không điều kiện.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status