Trả lời câu hỏi 2 Bài 24 trang 80 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 24 Trang 80 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 24 Trang 80 SGK Sinh học lớp 8:

Quan sát và liệt kê các cơ quan tiêu hoá ở hình 24-3 vào các cột tương ứng ở bảng 24?

Tra loi cau hoi 2 Bai 24 trang 80 SGK Sinh hoc lop 8

Lời giải câu hỏi 2 Bài 24 Trang 80 SGK Sinh học lớp 8:

Bảng 24: Các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa

Các cơ quan trong ống tiêu hóa Các tuyến tiêu hóa
Khoang miệng – Biến đổi tinh bột nhờ hoạt động của enzim amilaza trong nước bọt có tác dụng biến đổi một phần tinh bột trong thức ăn thành đường mantôzơ.
Dạ dày – Co bóp để trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị và tiếp tục nghiên, bóp nhuyễn nhờ các tuyến vị tiết ra dịch vị. Biến đổi prôtêin nhờ enzim pepsin và dịch HC1 để biến đổi prôtêin thành các axit amin.
Ruột non – Hoạt động nhờ dịch mật do gan tiết nhờ các lớp cơ của ruột non và tuyến gan. Tiếp tục biến đổi tinh bột, prôtêin, lipit, axit nuclêic thành các đơn phân nhờ các enzim trong dịch tuy và dịch ruột.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status