Trả lời câu hỏi 2 Bài 24 Trang 67 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 24 Trang 67 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Nước Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 24 Trang 67 SGK Lịch sử lớp 6:

Em có nhận xét gì về quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 24 Trang 67 SGK Lịch sử lớp 6:

* Quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa:

– Năm 192 – 193, dưới sự lãnh đạo của Khu Liên nhân dân Tượng Lâm nổi dậy giành độc lập. Khu Liên tự xưng làm vua, đặt tên nước là Lâm Ấp.

– Các vua Lâm Ấp đã hợp nhất bộ lạc Dừa và Cau ở phía Nam, tấn công các nước láng giềng, mở rộng lãnh thổ. Phía Bắc đến Hoành Sơn (huyện Tây Quyển), phía Nam đến Phan Rang, rồi đổi tên nước là Cham-pa, đóng đô ở Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu – Quảng Nam).

* Nhận xét:

– Quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa diễn ra trên cơ sở các hoạt động quân sự.

– Quốc gia Lâm Ấp có lực lượng quân sự khá mạnh, đạo quân thường trực gồm 4 – 5 vạn người.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status