Trả lời câu hỏi 2 Bài 23 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 23 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 23 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 6:

Theo em, chính sách bóc lột của nhà Đường có gì khác so với các thời trước ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 23 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 6:

Chính sách bóc lột của nhà Đường so với các thời trước gay gắt và tàn bạo hơn, biểu hiện:

– Nhà Đường chia lại khu vực hành chính, đặt tên mới, nắm quyền cai trị đến cấp huyện.

– Tiến hành bóc lột nhân dân ta bằng các hình thức tô thuế và cống nạp rất nặng nề.

– Thuế đã nặng, các quan lại nhà Đường tại An Nam còn tự ý thu thêm cho vào túi của mình.

– Chính sự bóc lột tàn bạo của chính quyền đô hộ đã dẫn tới những cuộc nổi dậy của nhân dân ta.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status