Trả lời câu hỏi 2 Bài 22 Trang 86 SGK Công nghệ lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 22 Trang 86 SGK Công nghệ lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 22: Hệ thống điện quốc gia.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 22 Trang 86 SGK Công nghệ lớp 12:

Mạng điện trong các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư thuộc lưới điện phân phối hay lưới điện truyền tải? Vì sao?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 22 Trang 86 SGK Công nghệ lớp 12:

Mạng điện trong các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư thuộc lưới điện phân. Vì nó có điện áp thấp ( < 1000 V).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status