Trả lời câu hỏi 2 Bài 22 Trang 111 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 22 Trang 111 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 22: Quy trình tổ chức bữa ăn.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 22 Trang 111 SGK Công nghệ lớp 6:

Tại sao phải trình bày món ăn ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 22 Trang 111 SGK Công nghệ lớp 6:

Phải trình bày món ăn để tăng tính thẩm mĩ cho món ăn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status