Trả lời câu hỏi 2 Bài 20 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 20 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI) (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 20 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 6:

Theo em, việc chính quyền đô hộ mở một số trường học nước ta nhằm mục đích gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 20 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 6:

Chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta nhằm mục đích:

– Đào tạo một tầng lớp người Việt phục vụ cho chính quyền đô hộ.

– Tuyên truyền luật lệ, phong tục tập quán của người Hán nhằm đồng hoá dân ta về mọi mặt, vĩnh viễn xâm chiếm nước ta.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status