Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 8 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 8 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 – Tập 1:

Với giá trị nào của x thì √(5-2x) xác định ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 – Tập 1:

√(5 – 2x) xác định khi 5 – 2x ≥ 0

⇔ -2x ≥ -5

⇔ x ≤ 5/2

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status