Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 Trang 7 SGK Lịch sử lớp 5

Giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 7 SGK Lịch sử lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 2 Trang 7 SGK Lịch sử lớp 5:

Tại sao Nguyễn Trường Tộ được người đời sau kính trọng?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 7 SGK Lịch sử lớp 5:

Người đầu sau kính trọng Nguyễn Trường Tộ vì ông là người học rộng tài cao, yêu tổ quốc, hết lòng suy nghĩ cho đất nước.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status