Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 2 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 6:

Hãy xem trên bảng ghi “Những ngày lịch sử và kỉ niệm” có những đơn vị thời gian nào và có những loại lịch nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 6:

Bảng ghi có đơn vị thời gian là ngày, tháng, năm; có 2 loại lịch là Âm lịch và Dương lịch.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status