Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 127 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11

Giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 127 SGK toán Đại số và Giải tích lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Giới hạn của hàm số.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 2 Trang 127 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Trong biểu thức (1) xác định hàm số y = f(x) ở Ví dụ 4, cần thay 2 bằng số nào để hàm số có giới hạn là -2 khi x → 1?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 127 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Ta cần thay 2 bằng -7 để hàm số có giới hạn là -2 khi x → 1.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status