Trả lời câu hỏi 2 Bài 17 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 5

Giải câu hỏi 2 Bài 17 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 16 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 5:

Hành động của anh Phan Đình Giót thể hiện điều gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 16 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 5:

Hành động của anh Phan Đình Giót thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, hi sinh quả cảm vì sự nghiệp giành độc lập, tự do cho tổ quốc.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status