Trả lời câu hỏi 2 Bài 16 trang 65 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 16 Trang 65 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: Hô hấp tế bào.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 16 Trang 65 SGK Sinh học lớp 10:

Qua quá trình đường phân và chu trình Crep, tế bào thu được bao nhiêu phân tử ATP? Theo em, số phân tử ATP này có mang toàn bộ năng lượng của glucozơ ban đầu hay không? Nếu không thì phần năng lượng còn lại nằm ở đâu?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 16 Trang 65 SGK Sinh học lớp 10:

– Quá trình đường phân tạo ra 2 ATP.

– Chu trình Crep tạo ra 2 ATP.

– Số phân tử ATP này không mang toàn bộ năng lượng của glucozo ban đầu. Phần năng lượng còn lại nằm ở phân tử 10 NADH, 2 FADH2 và một phần giải phóng dưới dạng nhiệt.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status