Trả lời câu hỏi 2 Bài 15 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Nước Âu Lạc (tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 15 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 6:

Em thử nêu những đặc điểm giống và khác nhau của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 6:

* Giống nhau:

– Vua là người đứng đầu nhà nước, nắm mọi quyền hành. Bộ máy nhà nước được tổ chức từ trên xuống dưới, lấy làng, chạ làm cơ sở (đơn vị hành chính).

– Còn đơn giản, sơ khai nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản cả nước.

* Khác nhau:

Nội dung Nhà nước Văn Lang Nhà nước Âu Lạc
Kinh đô Bạch Hạc (Phú Thọ). Phong Khê (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội).
Quân đội Chưa có. Bộ binh, thủy binh, trang bị vũ khí bằng đồng như giáo, rìu chiến, dao găm, nỏ.
Thành quách Chưa có. Thành Cổ Loa.
Quyền lực của vua Chưa cao. Cao hơn, tập trung hơn.
Phân hóa xã hội Chưa có sự phân hóa sâu sắc. Sự phân biệt giữa tầng lớp thống trị và nhân dân sâu sắc hơn.

⟹ Nhà nước Âu Lạc có sự tiến bộ hơn nhà nước Văn Lang về nhiều mặt.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status