Trả lời câu hỏi 2 Bài 15 Trang 33 SGK Lịch sử lớp 5

Giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 33 SGK Lịch sử lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Chiến thằng Biên giới Thu – Đông 1950.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 15 Trang 33 SGK Lịch sử lớp 5:

Hành động của anh La Văn Cầu thể hiện điều gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 33 SGK Lịch sử lớp 5:

Hành động của anh La Văn Cầu thể hiện lòng quả cảm, hi sinh, dù chết cũng không chịu khuất phục của nhân dân ta.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status