Trả lời câu hỏi 2 Bài 14 Trang 41 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 14 Trang 41 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Nước Âu Lạc.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 14 Trang 41 SGK Lịch sử lớp 6:

Vì sao Thục Phán đặt tên nước là Âu Lạc?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 14 Trang 41 SGK Lịch sử lớp 6:

Thục Phán đặt tên nước là Âu Lạc vì Âu Lạc là tên ghép của hai đất của người Tây Âu và Lạc Việt, việc An Dương Vương đặt tên như vậy là nhằm khẳng định tinh thần hợp nhất dân tộc.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status