Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy chỉ trên lược đồ những cuộc phát kiến lớn về địa lí?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 10:

– Năm 1487, B. Đi-a-xơ đã đi vòng cực nam của lục địa Phi. Điểm đó được ông đặt tên là mũi Bão Tố, sau gọi là mũi Hảo Vọng.

– 8 – 1492, C. Cô-lôm-bô dẫn đoàn thủy thủ Tây Ban Nha đi về hướng Tây. Ông đã đến một số đảo thuộc vùng biển Ca-ri-bê nhưng tưởng là miền “Đông Ấn Độ”. Ông là người đầu tiên phát iệ ta châu Mĩ.

– 7 – 1497, Va-xcô đơ Ga-ma chỉ huy đoàn thuyền Bồ Đào Nha hướng về phương Đông. 5 – 1498, ông đến được Ca-cut-ta Ấn Độ.

– 1519 – 1522, Ma-gien-lan là gười đã thực hiện chuyến đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status