Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 Trang 33 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 11 Trang 33 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Những chuyển biến về xã hội.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 11 Trang 33 SGK Lịch sử lớp 6:

Em nghĩ gì về sự khác nhau giữa các ngôi mộ này?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 11 Trang 33 SGK Lịch sử lớp 6:

– Người ta phát hiện nhiều ngôi mộ không có của cải chôn theo, song lại có vài ngôi mộ được chôn theo công cụ, đồ trang sức.

– Điều này cho thấy, xã hội bấy giờ đã bắt đầu có sự phân hóa giàu – nghèo tuy chưa rõ nét.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status