Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 10 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 10 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 6:

Theo em , phát minh này có ý nghĩa như thế nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 10 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 6:

Việc phát minh ra thuật luyện kim có ý nghĩa quan trọng:

– Tạo ra nguồn nguyên liệu mới khá cứng dùng để làm công cụ, vật dụng sản xuất, có thể thay thế đồ đá.

– Đúc được nhiều loại hình công cụ, dụng cụ khác nhau.

– Công cụ nhẹ, gọn hơn, sắc bén hơn, từ đó đạt năng suất lao động cao hơn nhiều so với công cụ đá.

⟹ Việc phát minh ra thuật luyện kim đã làm thay đổi sức sản xuất, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống kinh tế – xã hội, đưa con người ra khỏi thời nguyên thủy, bước sang thời đại văn minh.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status