Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 5 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Căn bậc hai.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 1 Trang 5 SGK Toán 9 – Tập 1:

Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau:

a) 49;        b) 64;        c) 81;        d) 1,21.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 5 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) √49 = 7, vì 7 ≥ 0 và 7² = 49

b) √64 = 8, vì 8 ≥ 0 và 8² = 64

c) √81 = 9, vì 9 ≥ 0 và 9² = 81

d) √1,21 = 1,1 vì 1,1 ≥ 0 và 1,1² = 1,21

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status