Trả lời câu hỏi 1 trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1, phần câu hỏi Ôn tập chương II: Tam giác.

Đề bài câu hỏi 1 Trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1:

Phát biểu định lí về tổng ba góc của một tam giác, tính chất góc ngoài của tam giác.

Lời giải câu hỏi 1 trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1:

– Tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ.

– Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của hai góc trong không kề với nó.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status