Trả lời câu hỏi 1 Ông tập chương I trang 33 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 1 Ôn tập chương I Trang 33 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.

Đề bài câu hỏi 1 Ông tập chương I Trang 33 SGK Toán Hình học lớp 11:

Thế nào là một phép biến hình, phép dời hình, phép đồng dạng? Nêu mối liên hệ giữa phép dời hình và phép đồng dạng.

Lời giải câu hỏi 1 Ông tập chương I Trang 33 SGK Toán Hình học lớp 11:

*Phép biến hình trong mặt phẳng là quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M trong mặt phẳng với một điểm xác định duy nhất M’ của mặt phẳng đó.

*Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoẳng cách giữa hai điểm bất kì.

*Phép biến hình F được gọi là phép đồng dạng tỉ số k ( k > 0) nếu với hai điểm M, N bất kì và ảnh M’, N’ tương ứng của nó, ta luôn có M’N’ = k.MN.

*Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số k = 1.

Trong phép dời hình thì đoạn MN biến thành đoạn M’N’ bằng với nó.

Trong phép đồng dạng thì đoạn MN biến thành đoạn M’N’= k.MN.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status