Trả lời câu hỏi 1 Ôn tập chương II trang 77 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 1 Ôn tập chương II Trang 77 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song. Hình biểu diễn của một hình không gian.

Đề bài câu hỏi 1 Ôn tập chương II Trang 77 SGK Toán Hình học lớp 11:

Hãy nêu các cách xác định mặt phẳng, kí hiệu mặt phẳng.

Lời giải câu hỏi 1 Ôn tập chương II Trang 77 SGK Toán Hình học lớp 11:

Có 3 cách xác định mặt phẳng

– Một mặt phẳng được xác định khi biết ba điểm không thẳng hàng của nó.

– Một mặt phẳng được xác định khi biết một đường thẳng và một điểm nằm ngoài đường thẳng.

– Một mặt phẳng được xác định khi biết hai đường thẳng cắt nhau thuộc mặt phẳng.

Ngoài ra, từ định nghĩa của hai đường thẳng song song trong không gian ta còn có cách xác định.

– Hai đường thẳng song song xác định một mặt phẳng

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status