Trả lời câu hỏi 1 bài Ôn tập chương I trang 39 SGK Toán 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Ôn tập chương I Trang 39 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi Ôn tập chương I: Căn bậc hai. Căn bậc ba.

Đề bài câu hỏi 1 Ôn tập chương I Trang 39 SGK Toán 9 – Tập 1:

Nêu điều kiện để x là căn bậc hai số học của số a không âm. Cho ví dụ?

Lời giải câu hỏi 1 Ôn tập chương I Trang 39 SGK Toán 9 – Tập 1:

Để x là căn bậc hai số học của số a không âm là x ≥ a và x² = a.

Ví dụ 2 là căn bậc hai số học của 4 vì 2 > 0 và 2² = 4.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status