Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 9 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 6:

Việc làm đồ gốm có gì khác so với việc làm công cụ bằng đá?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 6:

– Làm công cụ bằng đá: Đơn giản, chỉ cần ghè đẽo hoặc mài những tảng đá có hình thù sẵn.

– Làm gốm: Phức tạp hơn vì phải phát hiện được đất sét, qua quá trình nhào nặn các loại hình dáng thành các đồ đựng, rồi đem nung (nhiệt độ thích hợp) cho khô cứng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status