Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 83 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 83 SGK toán lớp 6 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 8 Trang 83 SGK Toán 6 – Tập 1:

a) Tìm số đối của: 2, (-5), 2 + (-5).

b) So sánh số đối của tổng 2 + (-5) với tổng các số đối của 2 và (-5).

Lời giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 83 SGK Toán 6 – Tập 1:

a) – Số đối của 2 là -2

– Số đối của (-5) là 5

– Số đối của 2 + (-5) = – ( 5 -2) = – 3 là 3

b) Tổng các số đối của 2 và (-5) là (-2) + 5 = 5 – 2 = 3

Suy ra số đối của tổng 2 + (-5) bằng tổng các số đối của 2 và (-5)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status