Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 31 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 31 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 8 trang 31 SGK Toán 9 – Tập 1:

Rút gọn 3√5a – √20a + 4√45a + √a với a ≥ 0.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 8 trang 31 SGK Toán 9 – Tập 1:

3√5a – √20a + 4√45a + √a = 3√5a – 2√5a + 4.3√5a + √a

= 3√5a – 2√5a + 12√5a + √a = 13√5a + √a

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status